Nauka Jezyka Francuski Online

LE PRONOM DÉMONSTRATIF - ZAIMEK RZECZOWNY WSKAZUJĄCY

a) Zaimek rzeczowny wskazujący prosty

Zaimki rzeczowne wskazujące zastępują w zdaniach rzeczownik. Posiadają cztery formy zależne od rzeczownika, który zastępują.

       

Masculin rodzaj męski

Feminin rodzaj żeński

Singulier (liczba pojedyncza)

celui (ten)

celle (ta)

Pluriel (iczba mnoga)

ceux (ci)

celles (te)

Zaimki rzeczowne stosujemy wtedy gdy chcemy powiedzieć o konkretnym przedmiocie lub osobie. Używamy ich głównie dlatego aby unikać powtórzeń rzeczownika tak jak w przykładzie poniżej.

J'aime bien ce théâtre. C'est le théâtre où j’ai regardé le music-hall « Metro » pour la première fois.
(Lubię ten teatr. To jest teatr, w którym pierwszy raz się obejrzałam musical Metro.)

J'aime bien ce théâtre. C'est celui où j’ai regardé le music-hall « Metro » pour la première fois.   ( To ten (w domyśle: teatr), w którym pierwszy raz obejrzałam musical „Metro”.)

W tym zdaniu rzeczownikiem, który zastąpię zaimkiem rzeczownym wskazującym jest ce théâtre (tu występuje z zaimkiem wskazującym przymiotnym ce.) Stosujemy zabieg z użyciem zaimka w celu uniknięcia powtórzeń.

Inne przykłady:

J'adore les films surtout ceux de France.
(Uwielbiam filmy, zwłaszcza te z Francji)

Honte à ceux qui mentent.
(Wstyd tym, którzy kłamią)

b) Zaimek rzeczowny wskazujący złożony

Po dodaniu do zaimka wskazującego prostego dodamy ci lub la otrzymamy formę złożoną zaimka wskazującego:

Zaimek rzeczowny wskazujący złożony

celui-ci (ten tu)

celui-là (ten tam)

celle-ci (ta tutaj)

celle-là (ta-tam)

ceux-ci  (ci-tu)

ceux-là (ci-tam)

celles-ci (te-tu)

celles-là  (te-tam)

Za pomocą tych zaimków możemy wskazać bliższe lub dalsze położenie przedmiotu tak jak w dwóch mini dialogach i zdaniach  poniżej:

J’adore ces fleurs ! - Bardzo lubię te kwiaty.
Lesquelles?  (Które)
Celles-là. – (Tamte)

Tu m’apporte le livre? – (Przyniesiesz mi książkę ?)
Celui-ci ou celui-là?

Nous parlons de ces deux ordinateurs  Celui-ci  me plaît beaucoup, mais je vais acheter celui-là. (Rozmawiamy o tych dwóch komputerach. Ten (tutaj) mi się bardzo podoba, ale kupię tamten.

Je voudrais cette tarte. Celle-ci? No, celle-là.

Ces femmes sont belles, mais celles-là sont magnifiques.
Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej