Nauka Jezyka Francuski Online

Futur Antérieur - Czas Przyszły Bliższy w Języku Francuskim

Czasem trochę podobnym do Plus-que Parfait, ale odnoszącym się do przyszłości, jest Futur Antérieur. Nie jest to czas tak popularny jak Futur Simple czy Futur Proche, ale jest głównie używany w tekstach pisanych. Służy on do wyrażania przyszłości bliższej niż ta wyrażana w futur simple i dalszej od futur proche. Zrozumieć to pomoże Wam podobna oś czasu jak w przypadku czasu Plus-que-parfait, tyle że tym razem zaczynamy od wydarzenia w teraźniejszości:

Future Anterieur w Języku Francuskim

Présent              Futur Antérieur         Futur Simple      

Jak widać na powyższej osi, mamy dwa wydarzenia w przyszłości, z czego jedno miało miejsce przed drugim, wcześniej będzie miało miejsce Wydarzenie I, a dopiero po nim Wydarzenie II. Żeby położyć nacisk na tę zależność czasową, Francuzi używają do wyrażenia czynności wcześniejszej Futur Anéterieur. W skrócie:

Futur Anéterieur  jest stosowany dla wyrażenia czynności
przyszłej
, mającej miejsce przed inną czynnością przyszłą
lub przed określonym czasem w przyszłości.

Spróbujmy rozłożyć zdanie na czynniki pierwsze:

Je sortirai avec toi quand mes parents seront rentrés à la maison.
(Wyjdę z tobą, kiedy moi rodzice wrócą do domu.)

Futur Simple                     Futur Antérieur

Spójrzcie zatem na przykłady zastosowania tego czasu do wyrażenia:

1) Czynności która będzie miała miejsce w przyszłości przed inną czynnością wyrażoną w czasie przyszłym

Tu commenceras l'exercice quand tu auras fini de lire le texte.
(Rozpoczniesz ćwiczenie gdy skończysz czytać tekst)


On t'achètera une voiture quant tu auras passé ton permis de conduire.
(Kupimy ci samochód gdy zrobisz prawo jazdy)


2) Czynności zakończonej w przyszłości, której jesteśmy pewni

Nous aurons terminé ce travail avant le 4 novembre.
(Skończymy tą pracę przed 4 listopada)


Le train sera arrivé dans une heure.
(Pociąg przyjedzie za godzinę.)TWORZENIE

Czas futur antérieur tak jak i Plus-que-parfait jest czasem złożonym. Składa się z czasownika posiłkowego avoir lub être, który odmieniamy w czasie futur simple oraz z participe passé odmienianego czasownika. Czasowniki posiłkowe wybieramy tak jak w czasie przeszłym passé composé. A czasowniki odmieniane z czasownikiem posiłkowym être uzgadniamy z osobą i liczbą.

Je/tu/il/nous… + être lub avoir w future simple + participe passé

Jeżeli więc nie zapomnieliście odmiany être i avoir w Future Simple, nie powinniście mieć większych problemów z  tworzeniem tego czasu. Poniżej znajdziecie odmianę trzech czasowników: travailler – odmienionego z avoir, aller- czyli czasownika przechodniego odmienionego être oraz czasownika zwrotnego – se maquiller, również z czasownikiem posiłkowym être.

OSOBA         

Posiłkowy

Participe Passé

 je

aurai

travaillé

 tu

auras

travaillé

 il

aura

travaillé

 nous

aurons

travaillé

 vous

aurez

travaillé

 ils

auront

travaillé


OSOBA         

Posiłkowy

Participe Passé

 je

serai

allé(e)

 tu

seras

allé(e)

 il

sera

allé

elle

sera

allée

 nous

serons

allé(e)s

 vous

serez

allé(e)s

 ils

seront

allés

elles

seront

allées


OSOBA         

Zaimek

Posiłkowy

Participe Passé

 je

me

serai

maquillé(e)

 tu

te

seras

maquillé(e)

 il

se

sera

maquillé

elle

se

sera

maquillée

 nous

nous

serons

maquillé(e)s

 vous

vous

serez

maquillé(e)s

 ils

se

seront

maquillés

elles

se

seront

maquillées

Pamiętajcie o uzgadnianiu końcówek w participe passé, kiedy odmieniacie czasownik z être. Jeżeli jednak utrwaliliście sobie te zasady przy okazji nauki passé campos, to nie powinniście mieć większych problemów z tworzeniem czasu przyszłego uprzedniego :).

SPÓJNIKI

Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na kilka spójników czasu często towarzyszą czasowi Futur Antérieur. Zwróćcie na nie uwagę, gdyż z pewnością przydadzą Wam się w przyszłości.

SPÓJNIKI

Znaczenie

quand

kiedy

aussitôt que

gdy tylko, natychmiast gdy

lorsque

w chwili gdy, kiedy

dès que

jak tylko

à peine que

zaledwie gdy

après que

jak tylko, skoro tylko

Poniższych kilka przykładów pomoże Wam umieścić wymienione spójniki z zdaniu:

Dès qu'elle sera rentrée à la maison, elle se douchera.
(Jak tylko wróci do domu weźmie prysznic.)


Elles passeront me voir lorsqu'elles auront fini à manger.
(Przyjdą mnie odwiedzić kiedy skończą jeść.)


Vous verrez ce film après que vous auriez lu le livre.
(Obejrzycie ten film jak tylko przeczytacie książkę.)


Tu déménageras en Espagne dès que tu auras été à la retraite.
(Przeprowadzisz się do Hiszpanii jak tylko będziesz na emeryturze.)

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej