Nauka Jezyka Francuski Online

Imparfait – Czas Przeszły Prosty w Języku Francuskim

Czas Passé Composé nie jest jedynym czasem przyszłym w języku francuskim. Często potrzebujemy wyrazić czynność, która trwała dłuższy czas lub, która powtarzała się kilkakrotnie. Do opisu takich zdarzeń nie użyjemy czasu przeszłego złożonego, gdyż tak jak mogliście przeczytać w poprzednim rozdziale, Passé Composé służy tylko i wyłącznie do wyrażania czynności jednorazowych, dokonanych. Dlatego też to swobodnego posługiwania się czasem przeszłym w języku francuskim, potrzebny nam jeszcze inny czas Imparfait.

Czas ten po polsku oznacza czas przeszły prosty, gdyż w przeciwieństwie do Passé Composé składa się tylko z jednego elementu i nie posiada czasowników posiłkowych. Mówimy o nim także czas przeszły niedokonany, gdyż opisuje on wydarzenia, których czasu zakończenia nie możemy lub nie potrzebujemy ustalić. Możemy go w pewnym stopniu porównać do angielskiego Past Continous, jednak to tylko orientacyjne porównanie.

ZASTOSOWANIE

Jak zwykle naukę rozpoczniemy od opisu zastosowania czasu. Imparfait jest podobnie jak czas passé composé  jednym z najczęściej używanych czasów w języku francuskim. Wyraża on wydarzenia w czasie przeszłym które jeszcze nie zostały zakończone, bez limitów czasowych. Bardzo często jest nazywany czasem teraźniejszym w przeszłości, gdyż ma podobne znaczenie jak czas teraźniejszy, wyrażone w czasie przeszłym. Czas ten służy do opisu sytuacji, tła akcji, cech zewnętrznych i postaci, wyrażenia propozycji, wyrażenia czynności powtarzającej się i wyrażenia jakiegoś stanu. W związku z tym jest stosowany w opowiadaniach o czymś, co robiliśmy danego dnia i jest stosowany zamiennie z czasem le passé composé, z tym, że czas le passé composé opisuje krótkie momenty w życiu, a czas l'imparfait opisuje stan, w jakim się znajdowaliśmy, pogodę, jaka wtedy była, itp.

Zwroćmy uwagę na przykładowe zdania różnych zastosowań tego czasu:

1) czynność w trakcie realizacji. Rozpoczęcie ani zakończenie czynności nie jest sprecyzowane.

Avant, nous habitions à Paris.
(Kiedyś mieszkaliśmy w Paryżu.)

Pierre buvait un café dans la cuisine.
(Piotr pił kawę w kuchni)

2) czynność powtarzana się w przeszłości, była czynnością zwyczajową, wykonywaną regularnie

Elles passaient des soirs en lisant des romans policiers.
(Spędzały wieczory na czytaniu kryminałów.)

Dans ma jeunesse j'allais souvent au cinéma.
(W młodości często chodziłem do kina)

3) opisy osób, wystroju wnętrz, krajobrazu, okoliczności

La maison que j'ai vue hier était vraiment très belle.
(Dom, który wczoraj widziałam był naprawdę piękny.)

Elle avait des yeux verts et elle souriait tout le temps.
(Miała zielone oczy i cały czas się uśmiechała.)

4) opis tła wydarzeń (np. w opowiadaniach)

Ce jour-là, le soleil brillait très fort.
(Tego dnia słońce świeciło bardzo mocno)

La place était pleine de jeunes gens qui chantaient.
(Plac był pełen młodych ludzi, którzy śpiewali.)

5) czynność równoczesna w stosunku do tej (wyrażonej w np. passé composé, imparfait itp.)

Il parlait avec lui pendant que Marie mettait la table.
(Rozmawiał z nim podczas gdy Maria w tym czasie nakrywała do stołu)

Quand je prenais la douche, le téléphone a sonné.
(Kiedy brałem prysznic zadzwonił telefon.)

Czasu imparfait używać będziemy także tworząc okresy warunkowy, ale więcej o tym w rozdziale poświęconym conditionnels. Jak widać na powyższych zdaniach czas przeszły prosty ma bardzo liczne zastosowania, dlatego warto go przyswoić sobie jak najprędzej, tym bardziej, że tworzenie jego jest banalnie proste :).

TWORZENIE

Wszystkich zmęczonych francuskimi  nieregularnymi odmianami czasowników  powinien ucieszyć fakt, że w czas przeszły l’imparfait tworzy się regularnie dla wszystkich czasowników, a jego końcówki są bardzo proste.

końcówki czasowników w czasie imparfait

l. pojedyncza

l. mnoga

- AIS

- IONS

- AIS

- IEZ

- AIT

- AIENT

Tematem czasownika, do którego doklejamy końcówki jest temat czasownika odmienionego w czasie teraźniejszym w 1 osobie liczby mnogiej nous (my) zakończonego na –ONS.

Czyli:

Avoir -> nous avons
Aller -> nous allons
Vouloir -> nous voulons
Travailler -> nous travaillons


Kiedy przypomnieliśmy już sobie formę 1 os. Liczby mnogiej, należy odciąć końcówkę –ONS i zastąpić ją końcówką czasu imparfait odpowiednią dla osoby. Poniżej znajdziecie schemat oraz tablicę z końcówkami.

PARLONS -> PARL-ONS -> PARLAIS


OSOBA         

KOŃCÓWKA

Parlerà parl-

 je

ais

parlais

 tu

ais

parlais

 il

ait

parlait

 nous

ions

parlions

 vous

iez

parliez

 ils

aient

parlaient

Proste! Spójrzcie na kilka przykładowych zdań:

Elle se promenait dans Paris.
(Ona spacerowała po Paryżu.)

Le matin il buvait son café au lait.
(Rano wypijał kawę z mlekiem)

Je marchais toute la journée.
(Szedłem cały dzień)

Jedynym czasownikiem, którego trzeba się nauczyć na pamięć, jest jak zwykle être. Poniżej znajdziecie odmiane czasownika „być”, która jest nieregularna, ale bardzo prosta.

je

étais

tu

étais

il

était

elle

était

nous

étions

vous

étiez

ils

étaient

elles

étaient

PRZECZENIE

Tworzenie zdań przeczących w czasie imparfait jest równie proste jak w czasie teraźniejszym. Zdanie przeczące tworzymy jak w czasie présent: do czasownika dodajemy konstrukcję "ne...pas". Słówko "ne" znajduje się przed czasownikiem, a słówko "pas" za nim.

Je/tu/il/nous… + ne + odmieniony czasownik + pas/plus/jamais/ etc

Oto kilka przykładów:

Je ne voulais plus aller au théâtre.
(Już nie miałem ochoty iść do teatru.)

Nous ne prenions pas la responsabilité pour tout le groupe.
(Nie braliśmy odpowiedzialności za całą grupę.)

Elle ne voulait jamais dire « Pardon ».
(Nigdy nie chciała powiedzieć „Przepraszam”.)

PYTANIA

Zdanie pytające w czasie l'imparfait tworzymy jak w czasie présent: poprzez inwersję. Czasownik znajduje się przed osobą, słowa - którymi pytamy - przez czasownikiem lub na końcu zdania, a reszta części zdania za osobą.

odmieniony czasownik+ je/tu/elle… +…

Kilka przykładowych pytań:

Faisait-il du soleil ce matin?
( Czy tego poranka świeciło słońce?)

Mangeais-tu des sala des quand tu était jeune?
(Czy jadłaś sałatki, kiedy byłaś młoda?)
Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej