Nauka Jezyka Francuski Online

Czasowniki Modalne w Języku Francuskim

Każdy język ma w swoim słowniku tzw. Czasowniki modalne. Les verbes modaux czyli czasowniki modalne należą do grupy czasowników wyrażających przyzwolenie, konieczność, możliwość, zakaz, obowiązek, umiejętność, itd. Także w języku francuskim istnieje grupa takich czasowników, a charakteryzują się one  między  innymi tym, że wymagane jest po nich użycie innego czasownika w bezokoliczniku. Do podstawowych czasowników modalnych należą czasowniki: vouloir (chcieć), pouvoir (móc) i devoir (musieć), np.

BEZOKOLICZNIK

ZNACZENIE

devoir

musieć

vouloir

chcieć

pouvoir

móc

savoir

umieć, wiedzieć, potrafić

DEVOIR

Jest to czasownik modalny wyrażający obowiązek, zamiar, nakaz lub niekiedy przypuszczenie i po polsku oznacza „musieć”. Jego odmiana jest oczywiście nieregularna, dlatego warto nauczyć się go na pamięć. Poniżej znajdziecie tabelkę z odmianą oraz kilka przykładów zdań z użyciem devoir.

OSOBA         

devoir

 je

dois

 tu

dois

 il

doit

 nous

devons

 vous

devez

 ils

doivent


Nous devons finir vite ce projet.
(
Musimy szybko skończyć ten projekt.)


Je dois partir demain.
(Muszę jutro wyjechać)


Je dois être à l'heure. 
(Muszę być punktualnie)

POUVOIR

Pouvoir oznacza zaś „móć” i za pomocą jego wyrazimy możliwość, chęć itp. Warto też znać ten czasownik, gdyż nie raz spotkacie się w zwrotach grzecznościowym. Wtedy najczęściej używamy go w trybie przypuszczającym conditionnel np. w zdaniu:

Pourriez-vous me dire Monsieur, où est la poste?
(Czy mógłby mi Pan powiedzieć, gdzie jest poczta?)

Na razie jednak najważniejsze, byście poznali odmianę pouvoir w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego:

OSOBA         

pouvoir

 je

peux

 tu

peux

 il

peut

 nous

pouvons

 vous

pouvez

 ils

peuvent


Elle peut partir en France.
(Ona może wyjechać do Francji.)



Je peux t'aider.
(Mogę ci pomóc)



Tu peux téléphoner à la banque?
(Czy możesz zatelefonować do banku?)


VOULOIR

Vouloir jest czasownikiem wyrażającym chęć, intencję, pragnienie. Ten czasownik również warto znać w trybie przypuszczającym, gdyż używa się go w ten sposób często zwrotach grzecznościowych. Znacznie grzeczniej bowiem we francuskim sklepie powiedzieć:

Je voudrais acheter du pain.
(Chciałbym kupić chleb)

niż:

Je veux du pain.
(Chcę chleb)



OSOBA         

vouloir

 je

veux

 tu

veux

 il

veut

 nous

voulons

 vous

voulez

 ils

veulent

Przykłady użycia:

Je veux épouser cette fille.
(Chcę poślubić tę dziewczynę.)


Nous voulons finir le projet.
(Chcemy skończyć project.)


Vous voulez apprendre le français.
(Chcecie uczyć się francuskiego.)

SAVOIR

Na koniec wart jeszcze poznać przydatny czasownik savoir, który oznacza “znać, umieć, potrafić”.

OSOBA         

savoir

 je

sais

 tu

sais

 il

sait

 nous

savons

 vous

savez

 ils

savent

Przykłady użycia:

Je sais faire la cuisine.
(Umiem gotować)


Nous savons jouer au football.
(Umiemy grać w piłkę nożną.)


Tu sais parler espagnol?
(Umiesz mówić po hiszpańsku?)

PRZECZENIE

W przypadku czasowników modalnych, w zdaniach przeczących tylko czasownik modalny znajduje się między ne ........ pas, nie zaś bezokolicznik. Ta zasada dotyczy wszystkich czasowników modalnych podobnie tak jak czasowników posiłkowych (aller, venir w futur proche i passé récent).

Je/tu/il/nous… + ne + vouloir/devoir… + pas + infinitif

Np.

Elle ne peut pas venir chez moi?
(Ona nie może do mnie przyjść?)


Vous ne voulez pas aller à l'opéra?
(Nie chcecie iść do opery?)




Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej