Nauka Jezyka Francuski Online

FUTURE PROCHE - Czas Przyszły Bliski - Czas Przeszły Bliski

Dwa ostatnio omawiane czasowniki aller i venir przydadzą nam się również to wyrażenia czasu. Francuzi bowiem stosują konstrukcje oparte o te czasowniki do wyrażania bliskiej przyszłości lub bliskiej przeszłości. Niektórzy nazywają te konstrukcje czasem bliskim przyszłym i przeszłym. W rzeczywistości językoznawcy nie nazywają tych konstrukcji oddzielnymi czasami. Zarówno Futur proche jak i Passé récent są bardzo proste w użyciu, dlatego warto poznać je już na początku nauki języka francuskiego.

 

FUTUR PROCHE - CZAS PRZYSZŁY BLISKI

Czas przyszły bliski czyli Futur proche, to konstrukcja, która wskazuje, że czynność zostanie zrobiona w niedalekiej przyszłości (możemy ją porównać do angielskiego wyrażenia "I'm going to do sth"). Co więcej, Futur Proche użyjemy jeżeli mamy pewność, iż czynność ta faktycznie będzie miała miejsce.

Należy jednak przyznać, że dla Francuzów pojęcie „niedalekiej przyszłości” jest dość szerokie i zdarza się, że używają czasu przyszłego bliskiego do opisania czynności, która wydarzy się dopiero za np. 10 lat. Wynika to z faktu, że konstrukcja Futur proche jest tak prosta, że czasem Francuzi używają jej zamiast czasu Futur Simple. Dzieje się tak głównie w języku potocznym, zatem nie należy nadużywać Futur proche w języku pisanym.


Le futur proche tworzy się w bardzo prosty sposób, odmieniając czasownik aller w czasie teraźniejszym i dodając bezokolicznik:

Je/tu/il/nous… + aller + infinitif

 

Przykłady:
Il va venir chez moi.
On do mnie przyjdzie.
Je vais visiter Paris.
Zwiedzę Paryż.
Nous allons dîner.
Będziemy jeść kolację.
Je vais prendre la douche.
Wezmę prysznic.

W przypadku Futur proche czasownik aller przybiera wobec tego funkcję czasownika posiłkowego, dlatego traci swoje pierwotne znaczenie. A ponieważ jest on czasownikiem posiłkowym negacje tworzymy przez zaprzeczenie tego czasownika, a nie czasownika w bezokoliczniku:

Je/tu/il/nous… + ne + aller + pas + infinitif

Przykłady:

Ce weekend vous n'allez pas aller au cinéma.
W ten weekend nie pójdziecie do kina.

Aujourd'hui je ne vais pas partir.
Dzisiaj nie wyjadę.


Podobnie jest w przypadku pytań, również zadajemy je poprzez operowanie czasownikiem posiłkowym aller:

Nous allons visiter le Louvre?
Zwiedzimy Luwr (niedługo).

Vont-elles venir chez moi?
Czy one przyjdą do mnie?

CZAS PRZESZŁY BLISKI

Jest to jedna z najczęściej używanych konstrukcji czasu przeszłego, nie licząc oczywiście le passé composé. Wyraża ona przeszłość niedawną, opisuje wydarzenia, które dopiero co miały miejsce. Tłumaczy się ją: właśnie co, dopiero co, niedawno, przed chwilą, przed momentem.


Konstrukcja jest równie prosta jak w Futur proche. Tworzymy ją odmieniając czasownik posiłkowy venir (przychodzić, przybywać) w czasie teraźniejszym oraz dodajemy przyimek de, a następnie bezokolicznik czasownika głównego.

 

Je/tu/il/nous… + venir + de + infinitif

Przykłady:

Ils viennent de me le dire. 
Właśnie mi o tym powiedzieli.

Le train vient de partir.
Pociąg właśnie odjechał.

Il vient de quitter l'hôtel.
Właśnie opuścił hotel.

Podobnie też jak w Futur proche, w negacji zaprzeczamy tylko czasownik posiłkowy, czyli venir.

Je/tu/il/nous… + ne + venir + pas + de + infinitif

Przykłady:

Elle ne vient pas de manger.
Ona nie jadła przed chwilą.

Non, nous ne venons pas de nous réveiller.
Nie obudziliśmy się przed chwilą.
Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej