Nauka Jezyka Francuski Online

IMPARFAIT vs. PASSÉ COMPOSÉ - Porównanie Francuskich Czasów Przeszłych

Jeżeli wciąż zastanawiacie się, po co Francuzom dwa czasy przeszłe, przeczytajcie jeszcze ten krótki akapit o tym, czy te czasy się różnią. W tej sposób unikniecie ewentualnych wątpliwości i błędów w przeszłości.

  1. Czasu passé composé (przeszłego dokonanego) używa się, gdy mowa o wydarzeniach przeszłych, których czas akcji jest znany. Czas przeszły niedokonany - imparfait, służy do opisu sytuacji oraz do wyrażania czynności, których czas trwania nie jest istotny.
  2. Innym sposobem rozróżnienia, którego czasu przeszłego powinniśmy użyć, jest zwracanie uwagi na to, czy czasowniki są dokonane, czy niedokonane. Czasowniki dokonane są częściej używane w czasie passé composé (przeszłym dokonanym), np. entendre (usłyszeć) i sauver (uratować). Czasowniki niedokonane, to jest wskazujące na czynność trwającą długo, np. écouter (słuchać) i regarder (oglądać), są odmieniane zazwyczaj w czasie imparfait (czas przeszły niedokonany).

  3. Podobna zasada dotyczy przyimków. Jeśli wskazują one na czynność nagłą, krótkotrwałą, np. soudain (nagle) i brusquement (znienacka), towarzyszy im czas passé composé. Jeśli wyrażają trwanie lub powtarzalność, np. longtemps (długo) i progressivement (stopniowo), konieczne jest użycie czasu imparfait.

Poniższa tabelka pomoże Wam usystematyzować tę wiedzę. Pierwsza tabela dotyczy czasowników, a druga zaimków.

PASSÉ COMPOSÉ

IMPARFAIT

entendre (usłyszeć)

J'ai entendu un bruit.
(Usłyszałam)

écouter (słuchać)

J'écoutais de la musique.
(Słuchałam muzuki. )

arriver (przyjechać)

Ma mère est arrivée à Paris.
(Moja mama przyjechała do Paryża.)

aimer (kochać)

Il l'aimait et l'adorait.
(Kochał ją i uwielbiał. )

dire (powiedzieć)

Elle l'a dit hier.
(Ona powiedziała to wczoraj. )

parler (rozmawiać, mówić)

Ma grand-mère parlait à son chat.
(Moja babcia rozmawiała ze swoim kotem.)

voir (zobaczyć)

Vous avez vu la Tour Eiffel ? (Zobaczyliście wieżę Eiffl'a?)

regarder (oglądać)

Nous regardions le tableau. (Oglądaliśmy obraz.)

sauver (uratować)

Il m'a sauvé la vie.
(Uratował mi życie.)

voyager (podróżować)

Elles voyageaient beaucoup.
(One dużo podróżowały.)

 

PASSÉ COMPOSÉ

IMPARFAIT

soudain (nagle)

Soudain, tout est devenu clair.
(Nagle wszystko stało się jasne.)

longtemps (długo)

Il me demandait longtemps de l'épouser.
(Długo mnie prosił, żebym za niego wyszła. )

tout à coup (nagle)

Je l'ai vu tout à coup.
(Nagle go zobaczyłem. )

d'habitude (zazwyczaj)

D'habitude il prenait son petit déjeuner à 8 heures.
(Zazwyczaj jadł śniadanie o 8 rano. )

brusquement (znienacka)

Il a sauté brusquement sur la table.
(Znienacka wskoczył na stół. )

habituellement (zazwyczaj)

Habituellement, ils ne se disputaient pas.
(Zazwyczaj się nie kłócili .)

immédiatement (natychmiast)

Des voitures se sont arrêtées immédiatement.
(Samochody natychmiast się zatrzymały.)

régulièrement (regularnie)

Il prenait son repas régulièrement.
(Jadł posiłki regularnie.)

Oczywiście porównywać oba czasy możnaby jeszcze bardzo długo, jednak powyższe zasady pozwolą Wam zorientować się, jaka jest różnica między tymi dwoma czasami.
Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej