Nauka Jezyka Francuski Online

GENRE DES NOM DE PAYS - Rodzaje Rzeczowników Oznaczających Nazwy Kraju

Reguła ogólna wskazuje, że nazwa kraju:

1)  jest zazwyczaj rodzaju żeńskiego, gdy kończy się na E, np.:

        Suisse (Szwajcaria)   
Allemagn
e (Niemcy)  
Itali
e (Włochy)

2) jest zazwyczaj rodzaju męskiego, gdy nie kończy się na E, np.:

Iran (Iran)  
Portugal
(Portugalia)  
Irak
(Irak)

rodzaj rzeczowników oznaczających nazwy państw  UWAGA
MainE   CambodgE   MexiquE   ZaïrE   są rodzaju męskiego, pomimo występowania E na końcu ich nazw.

EN, AU ou AUX  ?

Czyli przyimki przed nazwami państw :
Przyimka EN używamy:

a) przed nazwą kraju rodzaju żeńskiego występującego w l. poj:

Je vais en Turquie.
Jadę do Turcji.


b) przed nazwą kraju rodzaju męskiego zaczynającą się od samogłoski:

Je vais en Iran
Jadę do Iranu.


Przyimka AU używamy:

a) przed nazwą kraju rodzaju męskiego zaczynającą się od spółgłoski:

Je vais au Japon.
Jadę do Japonii.

Il va au Portugal.
Jedzie do Portugalii.


Przyimka AUX używamy :

a) przed nazwą kraju rodzaju męskiego występującego w l.mn :

Il va aux États-Unis.
Jedzie do Stanów Zjednoczonych.
Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej