Nauka Jezyka Francuski Online

LE PARTICIPE PRÉSENT - Imiesłów Czasu Teraźniejszego
Zastosowanie  participe présent

 Le Participe Présent, czyli imiesłów czasu teraźniejszego, w języku francuskim stosowany jest do wyrażenia czynności jednoczesnej wobec innej czynności wyrażonej w zdaniu głównym.

Je regardais les adolescents dansant sur la rue.
Oglądałem/Obserwowałem młodzież tańczącą na  ulicy.

Tworzenie participe présent

Imiesłów czasu teraźniejszego tworzony jest na bazie tematu czasownika  z 1. osoby liczby mnogiej w czasu teraźniejszym (présent), do którego dodajemy końcówkę –ant:

 

Bezokolicznik

Présent w 1.os.l.mn

Participe présent

 I gr. koniugacyjna

Parler

Nous parlons

Parl + ant -> parlant

II gr.koniugacyjna

Finir

Nous finissons

Finiss + ant -> finissant

III gr. koniugacyjna

Écrire

Nous écrivons

Écriv + ant -> écrivant

*Czasowniki être (być), avoir (mieć)i savoir (wiedzieć) są tworzone w sposób nieregularny, tzn. że warto tych form nauczyć się na pamięć.

Bezokolicznik

Participe présent

Être

étant

Avoir

ayant

Savoir

sachant


Cechy charakterystyczne participe présent

W przeciwieństwie do języka polskiego, imiesłów czasu teraźniejszego w języku francuskim jest nieodmienną częścią mowy.

Un garçon parlant

 des avantures pendant les vacances

Une fille parlant

Des élèves parlant


Chłopiec mówiący

 o  wakacyjnych przygodach

Dziewczynka mówiąca      

Uczniowe mówiący

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej