Nauka Jezyka Francuski Online

INFINITIF - BEZOKOLICZNIK
warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/modules/related_nodes/related_nodes.module on line 69.

INFINITIF czyli inaczej mówiąc BEZOKOLICZNIK

Jest to forma nieodmienna, stanowiąc podstawową formę czasownika. W języku francuskim wyróżniamy trzy grupy koniugacyjne (I, II, III), które stanowią wzór odmian czasowników. To właśnie bezokoliczniki (i ich odpowiednie końcówki) pozwalają nam określić, do której grupy dany czasownik należy.

 

BEZOKOLICZNIK

KOŃCÓWKA

I gr. koniugacyjna

Parler (mówić)
Aimer (lubić, kochać)
Chanter (śpiewać)
Regarder (oglądać)

- er

II gr. koniugacyjna

Finir (kończyć)
Dormir (spać)
Mourrir (umrzeć)
Choisir (wybrać)

- ir

III gr. Koniugacyjna (nieregularna)

Aller (iść, jechać)
Vouloir (chcieć)
Connaître (znać)
Prendre (brać)

Wszystkie pozostałe końcówki od czasowników nieregularnych: -er (tylko aller), -ir, -oir, -re.


Cechy charakterystyczne

Bezokolicznik w zdaniu francuskim pełni funkcję rzeczownika, zachowując jednocześnie swoje właściwości czasownikowe.

Je voudrais vous annoncer ma décision.
Chciałbym przekazać Wam/Państwu swoją decyzję.

W powyższym zdaniu czasownik annoncer, jako rzeczownik, pełni funkcję dopełnienia dla je voudrais (Chciałbym…. – syntagma czasownikowa wymaga  dopełnienie zarówno w języku polskim, jak i w języku francuskim: chciałbym coś/coś zrobić). Zachowuje jednak własne dopełnienie bliższe annoncer ma décision – ogłosić/przekazać decyzję.
Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej