Nauka Jezyka Francuski Online

INFINITIF PASSÉ - Forma Złożona Bezokolicznika

Często zdarza się, że bezokolicznik  w formie prostej występuje tuż po innym czasowniku, czyli pełni funkcją dopełnienia bliższego (COD):

Je suis sûr qu’ il sait parler français.
Jestem pewien, że on umie mówić po francusku.

lub jest poprzedzony przyimkiem (à, de ):

Il m’a conseillé d’en parler avec papa.
Poradził mi, żebym porozmawiał o tym  z tatą.

 

INFINITIF PASSÉ
Czyli forma złożona bezokolicznika

Tworzenie Infinitif passé

Tak jak każda forma złożona czasownika, Infinitf Passé składa się z czasownika posiłkowego Être lub Avoir  (w bezokoliczniku) oraz imiesłowu przeszłego (Participe Passé):

Ils ont acheté un cornet de frites et, après les avoir mangées, ils ont jeté l’emballage.
Kupili paczkę czipsów, a po ich zjedzeniu, wyrzucili opakowanie.

 

Zastosowanie Infinitif passé 

Infinitif passé, tak jak każdy czas przeszły, stosowany jest do wyrażenia skończonej/dokonanej czynności przeszłej lub do wyrażenia uprzedniości względem jakiejś innej czynności przeszłej.

Il s’est rendu compte qu’il avait oublié un sac dans le train après en être descendu.
Uświadomił sobie, że zostawił torbę w pociągu po tym jak z niego wysiadł.
(Najpierw wysiadł, a później sobie uświadomił, że zapomniał  o torbie…)

Cechy charakterystyczne

Najczęściej występuje po przyimku après:

Après avoir longtemps hésité, j’ai décidé de changer de travail.
Po długich wahaniach, zdecydowałem się na zmianę pracy.
Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej