Nauka Jezyka Francuski Online

LA VOIX PASSIVE - Strona Bierna w Języku Francuskim

Tworzenie Strony Biernej

W czasach prostych strona bierna w języku francuskim tworzona jest za pomocą czasownika posiłkowego être (odmienionego w czasie i trypie względem czasownika głównego, do którego się odnosi) oraz imiesłowu przeszłego:

Le chat mange la souris.
- Kot je mysz. (strona czynna)
La souris est mangée par le chat.
- Mysz jest jedzona przez kota. (strona bierna)

Jedną z podstawowych zasad tworzenia strony biernej jest zamiana miejsc odpowiednich części zdania ze strony czynnej. To znaczy, iż w zdaniu w str. biernej podmiotem staje się dopełnienie ze zdania w str. czynnej, zaś podmiot z tej formy zdaniowej staje się dopełnieniem  w stronie biernej. 

Les bijoux ont été volé par le voleur.
Wspomina swoje dzieciństwo.  = (se souvenir de qch)

Par le voleur pełni w zdaniu w stronie biernej funkcję dopełnienia wykonawcy (complément d’agent), które jest wprowadzane przez przyimek par albo de.  

W czasach złożonych (przeszłych i przyszłych) stronę bierną tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego avoir été (czyli imiesłowu przeszłego od czasownika być), po którym następuje imiesłów przeszły czasownika głównego w zdaniu.

La souris a été mangée par le chat.
Mysz została zjedzona przez kota.

La souris sera mangée par le chat.
Mysz zostanie zjedzona przez kota.

Zastosowanie Strony biernej

Strona bierna przez swą konstrukcję pozwala pominąć wykonawcę czynności, gdy np. nie chcemy wskazać wykonawcy lub gdy nie wiemy, kto wykonał daną czynności, albo gdy wynika to z kontekstu (patrz przykład zdania ze złodziejem) .

W języku francuskim, w przeciwieństwie do polskiego, strona bierna używa jest bardzo często i brzmi nieco bardziej naturalnie.


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej