Nauka Jezyka Francuski Online

CONDITIONNEL PASSÉ - Czas Przeszły Trybu Przypuszczającego

Czas  przeszły trybu przypuszczającego zachowuje się podobnie do każdego czasu złożonego w języku z francuskim. Najczęściej stosuje się go w zdaniach warunkowych, o których poczytacie w innym rozdziale, ale oprócz tego ma jeszcze kilka innych zastosowań. Trybu le conditionnel passé używa się:

1) do podawania nie do końca sprawdzonych informacji, na przykład:

    Bordeaux aurait gagné ce match facilement.
(Bordeaux podobno wygrało ten mecz z łatwością. )

    C'est le mari de madame Leblanc qui aurait volé ces tableaux.
(To podobno mąż pani Leblanc ukradł te obrazy. )

2) do wyrażania żalu, wyrzutów sumienia z powodu czegoś, czego się nie zrobiło:

Nous aurions dû accepter leur proposition.
(Powinniśmy byli zaakceptować ich propozycję.)

Il aurait mangé avant le voyage, maintenant il a faim.     
(Powiniem był zjeść przed podróżą, teraz jest głodny.)

3) opisu wydarzenia, które miało mieć miejsce w przeszłości przed innym wydarzeniem wyrażonym w conditionnel présent:

Il a dit qu'il irait au restaurant dès qu'il aurait fini de travailler.
(Powiedział, że pójdzie do restauracji jak skończy pracować).

4) w mowie zależnej, gdy przytaczana jest wypowiedź w trybie le conditionnel présent, na przykład:

Paul a dit : « Je voudrais travailler avec vous. »
(Paul powiedział: „Chciałbym pracować z wami.” )

Paul a dit qu'il aurait voulu travailler avec nous.
(Paul powiedział, że chciałby z nami pracować. )

5) w zdaniach warunkowych IV typu ,(o tym więcej w rozdziale poświęconym Zdaniom warunkowym) na przykład:

Si j'étais allé au supermarché, j'aurais acheté du sel.
(Gdybym poszła do supermarketu, kupiłabym sól.)

Si vous aviez passé les examens, vous seriez partis en vacances avec nous.
(Gdybyście zdali egzaminy, wyjechalibyście z nami na wakacje.)

TWORZENIE

Czas przeszły trybu conditionnel ma podobną strukturę, jak passé composé czy subjonctif passé, z tą różnicą, że tu czasownik posiłkowy odmieniamy w conditionnel présent. Tryb conditionnel passé tworzy się przez odmianę czasownika posiłkowego être lub avoir w conditionnel présent oraz dorzucenie participe passé odmienianego czasownika. A zatem wybór czasownika posiłkowego oraz forma participe passé jest taka sama jak we wszystkich czasach złożonych.

Je/tu/il/nous… + être lub avoir w conditionnel présent + participe passé

Dla utrwalenia powtórzmy odmiane être i avoir w conditionnel présent, zanim odmienimy poszczególne czasowniki w czasie przeszłym:

avoir au conditionnel présent

j'aurais

miałbym/miałabym

tu aurais

miałbyś/miałabyś

il aurait

miałby

elle aurait

miałaby

nous aurions

mielibyśmy/miałybysmy

vous auriez

mielibyście/miałybyście

ils auraient

mieliby

elles auraient

miałyby


être au conditionnel présent

je serais

byłbym/byłabym

tu serais

byłbyś/byłabyś

il serait

byłby

elle serait

byłaby

nous serions

bylibysmy/byłybyśmy

vous seriez

bylibyście/byłybyście

ils seraient

byliby

elles seraient

byłyby

Odmiana w conditionnel passé nie powinna Wam teraz sprawić żadnego problemu. Prześledźmy zatem odmiane w poszczególnych czasownikach:

- odmiana z avoir

OSOBA         

AVOIR

parler

 je

aurais

parlé

 tu

aurais

parlé

 il

aurait

parlé

 nous

aurions

parlé

 vous

auriez

parlé

 ils

auraient

parlé

- odmiana z être ( czasowniki ruchu)

OSOBA         

ÊTRE

parler

 je

serais

allé(e)

 tu

serais

allé(e)

 il

serait

allé

elle

serait

allée

 nous

serions

allé(e)s

 vous

seriez

allé(e)s

 ils

seraient

allés

 elles

seraient

allées

- oraz czasownik posiłkowy

OSOBA         

ZAIMEK

ÊTRE

parler

 je

me

serais

habillé(e)

 tu

te

serais

habillé(e)

 il

se

serait

habillé

elle

se

serait

habillée

 nous

nous

serions

habillé(e)s

 vous

vous

seriez

habillé(e)s

 ils

se

seraient

habillés

 elles

se

seraient

habillées

Jak widać, konjugacja jest dość prosta jeżeli opanuje się odmianę dwóch czasowników posiłkowych w conditionnel. Jeżeli mielibyście zaś kłopoty z participe passé, zawsze możecie zajrzeć do słownika lub podręcznika koniugacji.

PYTANIA I PRZECZENIA

Tworzenie pytań i przeczeń w Conditionnel Passé wygląda tak samo jak w czasach złożonych. W przypadku przeczeń, pomiędzy konstrukcję Ne…pas wstawiamy zawsze czasownik posiłkowy odmieniony w conditionnel.

Même avec plus de temps, il n'aurait jamais fini cet examen.
(Nawet gdybym miał więcej czas i tak nie skończyłby tego egzaminu)

Je n'aurais plus dansé parce que j'avais mal aux pieds.
(Nie mogłabym już dłużej tańczyć, gdyż bolały mnie stopy)

Natomiast zadawanie pytań w conditionnel passé polega na stosowaniu inwersji lub odpowiedniej intonacji.  W przypadku inwersji, przed podmiot wyrzucamy oczywiście czasownik posiłkowy

Serait-elle venue sans son mari?
(Czy ona przyszłaby bez swojego męża?)
Serait-il arrivé pendant mon absence?
(Czy on przyjechałby pod moją nieobecność?)Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej