Nauka Jezyka Francuski Online

Articles - Rodzajniki - Gramatyka Francuska

ARTICLE INDÉFINI

Forma rodzajnika nieokreślonego

Article indéfini (rodzajnik nieokreślony)

 

Féminin (rodzaj żeński)

Masculin (rodzaj męski)

Singulier (l.poj)

une

un

Pluriel (l.mn)

des

Rodzajników nieokreślonych używamy:

- kiedy po raz pierwszy mówimy o jakiejś osobie lub rzeczy, bliżej jej nie określając:

Qu'est-ce que c'est ? C'est une voiture.
Co to jest? To jest (jakiś) samochód.

- w znaczeniu „jeden, jedna, jedno”:

Nous avons seulement un jour pour visiter Paris.
Mamy tylko jeden dzień na zwiedzenie Paryża.

- gdy mówimy o jednej rzeczy, osobie z wielu, często w znaczeniu „jakiś, jakaś, jakieś”:

Je veux acheter un livre pour mon cousin.
Chcę kupić (jakąś) książkę mojemu kuzynowi.

 Rodzajniki nieokreślone - Articles UWAGA!
Po przeczeniu rodzajnik nieokreślony przybiera formę „de”  dla obu rodzajów liczby poj. i mn.

J’ai un stylo.
Mam pióro/ długopis.
Je n’ai pas de stylo.
Nie mam pióra/ długopisu

ARTICLE DÉFINI

Forma rodzajnika określonego

Article défini (rodzajnik określony)

 

Féminin (rodzaj żeński)

Masculin (rodzaj męski)

Singulier (l.poj)

la       l’

le     l’ 

Pluriel (l.mn)

les

* rodzajnik w formie « l’ » występuje tylko przed rzeczownikami zaczynającymi sie od samogłoski (a, i, e, o, u ) oraz  h niemego.

Rodzajników określonych używamy:

- gdy mówimy o rzeczy bliżej określonej, znanej, o której była mowa już wcześniej, którą znamy z kontekstu:

Ferme la fenêtre, il fait froid.
Zamknij okno, jest zimno.

- w odniesieniu do rzeczowników jedynych w swoim rodzaju:

La Terre tourne autour du Soleil.
Ziemia kręci się wokół Słońca.

- z rzeczownikami w znaczeniu ogólnym:

Le chien est l'ami de l'homme.
Pies jest przyjacielem człowieka.

ARTICLE PARTITIF

Forma rodzajnika cząstkowego

Article partitif (rodzajnik cząstkowy)

 

Devant une consonne
(przed spółgłoską)

Devant une voyelle ou un h muet (przed samogłoską lub h niemym)

Au masculin singulier
(rodzaj męski, liczba pojedyńcza)

du

de l’

Au féminin singulier
(r.żeński, l. poj.)
de la

Au masculin/ féminin pluriel
(r.żeński i męski; l.mn)

des

Zastosowanie

Rodzajnik cząstkowy informuje nas o rzeczach lub zjawiskach, które istnieją w świecie, ale nie są policzalne. Można by rzec, że określa tzw. część z całości.

Il mange du pain. -> Je chleb.
(tzn. że je trochę chleba; ilość nie jest zmierzona czy   określona np. za pomocą określeń ilości jak kromka, bochenek, kg etc.)


Elle boit de l’eau. -> Pije wodę.
(w znaczeniu piję trochę wody, a nie całość wody, która jest na świecie)


rodzajniki cząstkowe francuski UWAGA!
Po przeczeniu rodzajnik cząstkowy, podobnie jak rodzajnik nieokreślony,  przybiera formę
„de”  dla obu rodzajów liczby poj. i mn.

Il mange du chocolat. -> Je czekoladę.
( w znaczeniu trochę czekolady)


Il ne mange pas de chocolat. -> Nie je czekolady.

Rodzajnik cząstkowy zazwyczaj występuje po czasownikach: manger (jeść), boire (pić), prendre (wziąć, brać), acheter(kupić), gdy występujące po nich rzeczowniki i ich ilość nie jest określonea przez inne wyrażenia, takie jak:

assez (wystarczająco):   assez detravail
– wystarczająco (dużo) pracy

beaucoup (dużo): beaucoup de sucre
– dużo cukru

peu (mało) : peu d'eau
– mało wody

trop (zbyt dużo): trop d'alcool
– zbyt dużo alkoholu

 

un litre (litr) – un litre de vin 
- litr wina

un kilo (kilogram) – un kilo de sucre 
- kilogram cukru

un verre (szklanka) – un verre de jus d’orange
– szklanka soku pomarańczowego

une tasse (filiżanka)  - une tasse de thé
– filiżanka herbaty

une bouteille (butelka) – une bouteille d’eau
– butelka wody

un carton (karton) – un carton de lait
– karton mleka

une année (rok) – une année d’étude
– rok studiów

Wtedy też określnik ilości poprzedzony jest jedynie formą „de” (tak jak w przykładach powyżej)
Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej