Nauka Jezyka Francuski Online

LE GÉRONDIF - Imiesłów Przysłówkowy Współczesny

Le gérantif  to odpowiednik imiesłowu przysłówkowego współczesnego, który tłumaczymy np. robiąc, pijąć, jedząc itp. W zdaniu może mieć dwa znaczenia:  czasownikowe i przysłówkowe.

 - jako czasownik:

 Forma ta stosowana jest, aby opisać dwie sytuacje, które zostały dokonane przez ten sam podmiot w zdaniu.

J’ai eu cette mauvaise nouvelle en t’attendant.
Dowiedziałam się o tej złej wiadomości, czekając na Ciebie.

- jako przysłówek w zdaniu:

En rentrant, j'ai croisé mon voisin.
Wchodząc, spotkałem sąsiada.


Tworzenie le gérondif

W języku francuskiej jest zbudowany z participe présent poprzedzonego przyimkiem en.

On décourve le monde en lisant.
Odkrywamy świat czytając.Cechy charakterystyczne

Jeśli w tej formie odczasownikowej występuje zaimek (osobowy lub nieakcentowany), umieszczamy go pomiędzy przyimek en a participe présent.

en t’attendant  -> czekając na Ciebie
en le voyant -> widząc go


*Powyżej przedstawiliśmy prostą formę użycia gérondif, która używana jest najczęściej w języku francuskim. Rzadziej natomiast spotkać możemy formę złożoną  wydającą czynność uprzednią, tudzież skończoną. W tym celu używa się wyrazu tout umieszczone przed całą konstrukcją odczasownikową.

Tout en ayant fait des bêtises, il a des doutes d’être traiter serieusement.
Zrobiwszy głupstwa, miał wątpliwości czy zostanie potraktowany poważnie.

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej